Personalia

Mr. J. van der Windt en mr. E. A. K. G. Ruys zijn benoemd tot rechter bij de rechtbank in Den Haag. Van der Windt is momenteel gerechtsauditeur in Rotterdam en tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank in Den Haag. Ruys vervult de functie van afdelingshoofd bij het bureau van de Nationale Ombudsman en was eveneens rechter-plaatsvervanger in Den Haag.