Personalia

Drs. B. de Hon (52) is met ingang van 1 november benoemd tot burgemeester van de gemeente Diemen. De Hon, lid van de PvdA, is nu nog werkzaam als interimmanager van de stichting Centraal Overleg Beroepsbegeleidend Onderwijs in Utrecht. Hij was eerder raadslid in Zaanstad. De Hon volgt A. van Dok-Van Weele op, die per 1 februari werd benoemd tot burgemeester van Velsen.