Personalia

Prof.dr. H. J. Achterhuis is per 1 november 1990 benoemd tot hoogleraar Algemene Wijsbegeerte aan de Twentse faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. Achterhuis studeerde theologie en filosofie in Utrecht en in Straatsburg. Hij promoveerde in 1967 op een proefschrift over Albert Camus. Vanaf 1973 was hij werkzaam als hoofdmedewerker en universitair docent Sociale Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1988 is hij bijzonder hoogleraar Humanistische Wijsbegeerte namens de Stichting Socrates aan de Universiteit van Wageningen.