Overholland: 'vonnis doet deur van slot'

AMSTERDAM, 12 okt. De gemeente Amsterdam is haar beloftes aan museum Overholland niet nagekomen. Dat heeft het Amsterdamse Gerechtshof gisteren in hoger beroep bepaald. Het vonnis dat de rechtbank van Amsterdam in maart in kort geding velde en waarin werd bepaald dat de gemeente geen wanprestatie jegens Overholland kon worden verweten, is daarmee vernietigd.

Museumdirecteur C. Braun van Overholland zegt 'verheugd' te zijn met de uitspraak. Hij wil geen antwoord geven op de vraag of een heropening van Overholland, dat eind juli de deuren sloot, nu dichterbij is gekomen. 'Het is mooi dat we gewonnen hebben. Maar ik ben geen museum begonnen in Amsterdam om procedures van de gemeente te winnen. Ik vind dat de deur door het vonnis van het slot is gedaan. Ik ben benieuwd of er iemand binnenkomt. Zo ja, wie en met welke boodschap.'

Aanleiding tot het kort geding in maart van dit jaar was het plan voor de vestiging van het Van Gogh-village tegenover het museum. Voor Braun was dat 'de druppel die de emmer deed overlopen'. Hij had al meerdere malen geklaagd over de overlast die 'circus-achtige' manifestaties zijn museum bezorgden. Een schriftelijke toezegging van het college van BenW op 11 september 1987 dat er voortaan contact met Overholland zou worden opgenomen indien er opnieuw manifestaties in de directe omgeving van het museum zouden plaatshebben, werd bij het Van Gogh-village niet nagekomen.

De gemeente Amsterdam heeft, zo stelt het Hof, de museumdirectie de mogelijkheid onthouden om door overleg te komen tot een andere vorm of een andere plaats dan voor het Village.

Het Hof acht het 'voorshands aannemelijk' dat het uit- en aanzicht van Overholland is geschaad en dat de ondervonden hinder groter is geweest dan wanneer de gemeente haar toezegging was nagekomen. De gemeente wilde nog geen reactie geven op het arrest. Volgens een woordvoerster moet ten stadhuize de motivering van de uitspraak eerst nader worden bestudeerd.