Omstreden Orco Bank een van de financiers; Bedrijvensponsoren CDA

ROTTERDAM, 12 okt. Het CDA laat het symposium dat de partij dezer dagen houdt ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan, sponsoren door twaalf bedrijven en financiele instellingen, waaronder de omstreden Orco Bank

Orco ligt al jaren met het ministerie van financien overhoop over de vraag of hij zich wel of niet een echte bank mag noemen (met alle fiscale voordelen van dien).

Orco heeft al langer banden met het CDA. Zo was oud-premier van Agt in 1986, toen nog Commissaris van de Koningin in Brabant, adviseur van Orco. Van Agt moest die nevenfunctie neerleggen, nadat rumoer was ontstaan toen uitkwam dat hij aan Orco was gelieerd en dat Orco (Optimaal Rendements Consortium) zich bezighield met belastingontwijking.

De woordvoerder van het CDA noemt de sponsoring van het symposium een 'geslaagd experiment'. De elf bedrijven dragen in totaal 80.000 gulden bij aan de driedaagse bijeenkomst die om en nabij de 300.000 gulden kost. Onder de sponsors zitten bekende ondernemingen en financiele instellingen als NMB Postbank, Nationale Nederlanden, Stad Rotterdam, Equity en Law en Tulip Computers en de Eerste Nederlandse Cement Industrie, maar ook minder bekende namen als die van het reclamebureau VW en A/HDM.

Ook het Rotterdamse veevoeder-grondstoffenbedrijf Granaria van de familie Van Wyler is sponsor. Granaria kwam enkele jaren geleden in aanvaring met binnenschippers omdat het bedrijf de schippersbeurs omzeilde. Het geschil liep zo hoog op dat, behalve de rechter, ook de toenmalige minister Smit-Kroes (VVD) van verkeer en waterstaat er aan te pas moest komen.

Het is niet de eerste keer dat het CDA geld aanneemt van bedrijven en instellingen. Het CDA kwam vorig jaar in opspraak toen uitkwam dat de partij in Brabant van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 80.000 gulden had toegezegd gekregen als financiele steun voor de verkiezingscampagnes.

Pag.9: Vervolg

CDA-partijvoorzitter Van Velzen heeft toen de afdeling Brabant duidelijk gemaakt dat het CDA geen giften werft of aanneemt van bedrijven of instellingen.

Volgens de woordvoerder van het CDA verschilt het geval in Brabant wezenlijk van de manier waarop de sponsoring van het partijcongres is opgezet.

Anders dan in voorgaande gevallen krijgen de bedrijven die nu geld steken in het CDA een duidelijke tegenprestatie, aldus de zegsman. (Hun naam wordt genoemd in het symposiummateriaal.) Bovendien gaat het niet om financiele steun voor campagnes, maar 'om een afgeronde activiteit op afstand van de politiek'.

Enkele grote ondernemingen als Shell, Unilever, Philips en Akzo lieten vanochtend weten niets te voelen voor vermenging met de politiek. 'We zijn een bedrijf en doen niet aan politiek', aldus Shell. 'We willen geen vermenging van belangen. We willen de zaak zuiver houden', vertelde Akzo.

Bedrijven die wel het CDA sponsoren zeggen dat wel vaker te doen, ook bij andere politieke partijen. 'We ondersteunen diverse belangrijke maatschappelijke stromingen, ook politieke partijen', aldus een woordvoerder van het verzekeringsconcern Nationale Nederlanden.

De woordvoerder van NMB Postbank reageerde vanochtend in eerste instantie verrast toen hij hoorde dat de bank het CDA sponsort. 'Normaal doen we dat niet, politieke partijen en zo.' Even later belt de zegsman op met een quote van het bestuurslid A. A. Soetekouw. 'We sponsoren niet specifiek het CDA, maar desgevraagd (onderstreept) wel de wetenschappelijke instellingen van politieke partijen in Nederland die op democratische beginselen zijn gebaseerd.'

Soetekouw, zelf CDA'er, vanochtend op weg naar het symposium, liet even later vanuit zijn auto weten dat NMB Postbank in het verleden ook soortgelijke initiatieven van andere politieke partijen heeft ondersteund. Hij wilde geen namen noemen. Orco Bank was vandaag voor commentaar niet bereikbaar.

    • Geert van Asbeck