Obam

Het beleggingsfonds Obam stelt aandeelhouders voor het dividend met 11,8 procent te verhogen van fl.4,76 tot fl.5,32. Dat blijkt uit het jaarverslag over het boekjaar 1989/90 (per 30 juni). In het verslagjaar steeg de intrinsieke waarde per aandeel, ondanks de koersdaling van Amerikaanse dollar en Japanse yen, van fl.216,77 tot fl.231,15, nam het vermogen toe van fl.420,5 miljoen tot fl.455,4 miljoen en steeg het geplaatste aandelenkapitaal van fl.19,4 miljoen tot fl.19,7 miljoen.