Novotel

Novotel Nederland heeft het Mercury Hotel in Nieuwegein overgenomen. Novotel Nederland is in handen van de Franse groep Acor (wereldwijd 1500 hotels en een omzet van 20 miljard Franse frank) en Allied Breweries. Novotel Nederland exploiteert in ons land acht hotels. Het Mercury Hotel gaat verder onder de naam Hotel Mercure.