..niet omkijken

POLITIEK GESPROKEN was er deze week, afgezien van de inhoudelijk kleine maar optisch grote aanvaring gisteravond tussen Lubbers en Woltgens over de financiele positie van groepen bejaarden voor het kabinet geen enkel probleem. Over de affaire-Braks, die twee weken geleden nog voor een 'deuk' in de coalitie had gezorgd, werd nauwelijks meer gesproken. CDA en PvdA hebben deze week opnieuw bewezen dat ze vast van plan zijn er wat van te maken. Waarbij direct moet worden aangetekend dat als er niet veel ter discusie staat omdat alle keuzes zijn uitgesteld, verwijdering vrijwel onmogelijk is. Weliswaar kwam de eerste twee dagen van de Algemene beschouwingen de ideologische tegenstelling tussen CDA en PvdA over de rol van Den Haag versus het maatschappelijke middenveld pregnant naar boven, maar voor het directe politieke handelen is dit, althans nu, geen belemmering. Het meest illustratief voor de royale steun waarop het kabinet voorlopig kan rekenen is wel het feit dat de regeringspartijen geen enkele motie hebben ingediend om het beleid bij te sturen. Dat is zelfs het eerste kabinet-Lubbers met zijn strakke regeerakkoord niet overkomen. Lubbers en Kok kunnen dan ook tevreden zijn.

HOE ANDERS moet na deze Algemene beschouwingen de gemoedstoestand bij de VVD zijn. Het moest de week van Bolkestein worden, maar het werd een fiasco. Geen enkel punt wist de nieuwe VVD-leider aan te scherpen, maar des te meer moest hij incasseren. Lubbers troefde hem af met dossierkennis, Woltgens met onder andere het staatsrecht, Kok met het liberale onvermogen een alternatief te bieden en Brinkman met de werking van het maatschappelijke middenveld. Ondertussen domineerde D66-leider Van Mierlo het debat. Dat desondanks niet hij maar Bolkestein zich oppositieleider kan blijven noemen komt puur doordat iemand die steeds zegt oppositie te voeren voor het centrum-linkse beleid dat het kabinet voorstaat, moeilijk in een dergelijke functie valt te benoemen.