'n Zaltbommeltje

Niet alleen de dichter maar ook een politieman ging naar Zaltbommel om de brug te zien. En wel als het 'file' was. Dan pakte hij alle automobilisten die de vluchtstrook namen omdat ze direct over de brug toch rechtsaf moesten. Zo kwam de politieman makkelijk aan zijn voorgeschreven aantal bonnen. Met rechtshandhaving had dit natuurlijk weinig te maken. Deze anekdote dateert dan ook van jaren geleden.

Zouden ze in de regio Den Haag toch weer een Zaltbommeltje hebben uitgehaald? Vorige week bleek het aantal bekeuringen dat de korpsen Wassenaar, Noordwijk en Naaldwijk inzenden zo de pan uit te zijn gerezen dat het Openbaar Ministerie een stop afkondigde. Technische apparatuur en vereenvoudigde administratie zorgen voor een niet weg te werken stuwmeer. Maar techniek ontslaat nooit van de plicht het gezonde mensenverstand te gebruiken.

Het is niet goed voor de rechtshandhaving wanneer de burger driekwart van het jaar wordt gepakt voor zaken waarvoor de politie hem in het laatste trimester laat lopen. Het maakt de rechtshandhaving zelfs belachelijk. Het is ook helemaal niet nodig. Want via een herschikking van restcapaciteit bij andere korpsen in de regio blijkt Wassenaar c.s. nu het verbaliseren weer gewoon ter hand te kunnen nemen. Dat had men ook vorige week kunnen bedenken.

Dat het Haagse parket kennelijk zo weinig benul heeft van les een van het besturen namelijk: vooruitzien werpt een schril licht op de aanspraak van het Openbaar Ministerie op medebewind over de politie in het nieuwe politiebestel. Of is het gewoon weer een publiciteitsstunt om meer middelen los te krijgen? In dat geval had een personeelsadvertentie van de Londense politie enkele jaren geleden al de oplossing: met de hedendaagse criminaliteit hebben we meer grijze cellen nodig.

    • Frank Kuitenbrouwer
    • in de Marge