Meer beveiliging koninklijk huis

DEN HAAG, 12 okt. De Veiligheidsdienst van het koninklijk huis wordt tijdelijk versterkt met zeven mensen van de Marechaussee. De versterking is vooral nodig om de vijf studerende prinsen 24 uur per dag bescherming te bieden.

Enkele maanden geleden kreeg de Veiligheidsdienst toestemming het aantal personeelsleden van 100 uit te breiden tot 125. Uit het korps van de rijkspolitie moeten de nieuwe leden van de Veiligheidsdienst worden gerecruteerd. Omdat de sollicitatieprocedure lange tijd in beslag neemt, wordt de dienst tijdelijk met leden van de Marechaussee versterkt.