Massabetoging tegen communisten in Praag

PRAAG, 12 okt. Vijftig- tot honderdduizend Tsjechoslowaken hebben gisteren tijdens een betoging in Praag het verbod van de communistische partij en de confiscatie van het eigendom van de partij geeist.

De demonstranten maakten met leuzen als 'Genoeg fluweel!' duidelijk dat ze genoeg hebben van de machtsposities die veel communisten nog altijd bekleden, vooral in de economie en in het plaatselijk bestuur. Tijdens de betoging werd een resolutie goedgekeurd waarin het parlement werd opgeroepen in te stemmen met een inmiddels door de regering opgesteld wetsontwerp, dat voorziet in de onteigening van de bezittingen van de communistische partij. Het parlement moet eind deze maand over het wetsontwerp beslissen.

De demonstranten eisten ook de oprichting van een parlementscommissie, die de situatie moet onderzoeken in de gezondheidszorg en het milieu, twee gebieden waar de communisten tijdens hun heerschappij grote schade hebben aangericht. Tenslotte eiste de menigte in het centrum van Praag het aftreden van Vasil Mohorita als vice-voorzitter van het federale parlement. Mohorita is sinds kort leider van de communistische partij.

Eerder gisteren kondigde de Tsjechoslowaakse regering aan de communistische partij haar onroerend goed te willen afnemen, zonder daar enige vorm van compensatie tegenover te stellen. Het gaat daarbij, zo werd in een regeringsverklaring gesteld, om de bezittingen van de partij per 18 mei. In de verklaring werd gesteld dat de partij haar bezittingen 'op illegale en onrechtvaardige wijze' heeft verkregen en zich daarmee een voordeel heeft verschaft in vergelijking met andere politieke partijen. (UPI, AFP)

Pag.5: Communisten Praag zijn de schaamte en de schande al voorbij