Grafici hebben buik vol van korter werken

ROTTERDAM, 12 okt. Alle mooie woorden ten spijt: de Rotterdamse afdeling van de grafische bond Druk en Papier van het FNV heeft er geen vertrouwen meer in. Op een afdelingsvergadering gisteravond in een bovenzaaltje in de Rotterdamse Hondiusstraat werden de voorstellen van de bond voor verdergaande arbeidstijdverkorting (ATV) volledig aan flarden geschoten.

In meerderheid besliste de vergadering dat bij de komende CAO-onderhandelingen in de grafische sector niet meer over ATV gesproken mag worden. En voor de rest dient de bond zich niks aan te trekken van de door de regering gestelde loonruimte van drie procent. Bovenop de prijscompensatie willen de Rotterdamse leden een 'aanzienlijke structurele koopkrachtverbetering'.

'Als ik geld inlever van mijn loonsverhoging, dan moet dat banen opleveren. Dat zie ik niet. Al jaren niet. In plaats dat er mensen bijkomen, zie ik alleen maar mensen vertrekken. Dat stemt mij tot grote droevenis', zo vertolkte een van de aanwezige leden de gevoelens van de vergadering.

Een tussenvoorstel om in de komende onderhandelingen alvast te praten over invoering van een vierdaagse werkweek in 1996 haalde het ook niet. De leden hadden deze 'truc' haarscherp door. 'Als wij nu voor ATV op termijn stemmen, wordt ons toch weer een oor aangenaaid. Je kan nog zo veel mitsen en maren inbouwen, maar de bond concludeert dan toch dat we voor ATV zijn. En dat zijn we niet', zo zei een ander lid.

De onvrede over de wijze waarop de arbeidstijdverkorting de afgelopen jaren haar beslag heeft gekregen in de grafische sector is groot. Terwijl de werkloosheid niet zichtbaar afneemt, wordt wel een beroep op de solidariteit gedaan. Tegelijkertijd - en dat zette gisteravond op de vergadering ook kwaad bloed - zien de werknemers dat werkgevers in het buitenland en zelfs buiten de Eg vakbekwame arbeidskrachten werven zoals in de metaal. En dat terwijl bedrijfsscholen in de grafische sector worden gesloten. Ondanks alle inspanningen werden de streefcijfers uit de vorige CAO om meer leerlingen op te leiden niet gehaald. In 1989 lag dat cijfer 1000 onder het streefgetal. 'Het moet maar eens afgelopen zijn met het subsidieren van de werkgevers. Zodra ze kunnen garanderen dat er meer banen bijkomen, kunnen ze weer langskomen. Laat ze daar maar eens een jaartje over nadenken'.

De afdelingsvergadering van gisteravond vertegenwoordigde 2700 van de 45.000 leden van Druk en Papier. De komende twee weken zullen door de bond overal in het land nog meer van dergelijke vergaderingen worden gehouden zodat de bondsraad eind november het onderhandelingspakket kan vaststellen. En voor de Rotterdammers ligt dat duidelijk: 'Niet Stekelenburg en zijn mannen, maar wij maken de dienst uit. Geen ATV!'.

    • Henk Kool