Foto

Daling van de wolprijzen noodzaakt Australische boeren hun schapen massaal af te slachten, vooral oude schapen leggen het loodje omdat het vleesrendement niet opweegt tegen de kosten van transport naar de slachterijen. De daling van de wolprijs is veroorzaakt, doordat Australie met een woloverschot kampt nu het geen wol meer levert aan de Sovjet-Unie, sinds dat land de rekeningen niet meer betaalt. (Foto AP)