Dramatische stijging van werkloosheid dreigt in de Sovjet-Unie

MOSKOU, 12 okt. De Sovjet-Unie heeft nu twee tot tweeenhalf miljoen werklozen. Maar volgens zowel de overheid als de officiele vakbond zal dat cijfer ten minste vijf tot tien keer zo hoog worden als de vrije markteconomie binnenkort wordt geintroduceerd.

Dit perspectief werd gisteren in Moskou geschetst op een persconferentie in Moskou. Volgens voorzitter Vladimir Tsjerbakov van het Staatscomite voor arbeid moet er rekening mee worden gehouden dat het aantal werklozen, bij uitvoering van de radikale hervormingsplannen die president Michail Gorbatsjov maandag waarschijnlijk zal aankondigen, binnen achttien maanden tot elf miljoen zal oplopen.

Secretaris Aleksandr Jakovlev van de vakbond presenteerde gisteren op de persconferentie een cijfer van zeventien miljoen. Het vakbondsblad Troed noemt vandaag zelfs een maximaal aantal van veertig miljoen werklozen (op 280 miljoen Sovjet-burgers).

De grootste problemen doen zich nu voor in Centraal-Azie, aldus voorzitter Tsjerbakov van het Staatscomite. De economische infrastructuur is daar al aan het instorten. In de rest van het land wordt de werkgelegenheid nog op peil gehouden door overheidssubsidies voor arbeid, die anders niet gedaan zou worden of niet rendabel meer is.

Hoe groot deze 'verborgen werkloosheid' is, is onbekend. Statistiek ten dienste van het publieke bestuur is in de Sovjet-Unie slecht ontwikkeld. Zo heeft dit voorjaar een medewerker van hetzelfde Staatscomite, dat nu het cijfer van twee miljoen bekend maakte, al eens berekend dat nu reeds zes tot zeven miljoen mensen werkloos zijn.

Volgens Tsjerbakov zal er een systeem van sociale zekerheid moeten worden opgebouwd. Bij een uitkering van vijftig procent van het loon (nu gemiddeld 260 roebel per maand, maar daar kan een gezin al niet meer van leven) kost dat twaalf miljard roebel per jaar, aand, volgens de nu nog officieel geldende koers veertig miljard gulden per jaar.

    • Hubert Smeets