Brussel laakt steun aan Van der Giessen

ROTTERDAM, 12 okt. De Europese Commissie vindt de steunoperatie die de Nederlandse regering in 1989 bij de scheepswerf Van der Giessen-De Noord uitvoerde in strijd met de EG-regels voor overheidssteun aan scheepswerven.

In 1978 verstrekte de Nationale Investerings Bank (NIB), waarin de Staat de meerderheid van de aandelen heeft, aan Van der Giessen een lening van 46,7 miljoen gulden. Deze lening heeft de NIB in 1989 afgeschreven. Van der Giessen en de NIB kwamen toen overeen dat de bank daarvoor in ruil gedurende een periode van tien jaar recht zou hebben op een deel van de winst van Van der Giessen. Daarvan zou de NIB de helft weer omzetten in een achtergestelde lening, die in 1999 in aandelen zou worden omgezet.

Bovendien spraken de NIB en een aantal andere banken met Van der Giessen af de rente op twee hypothecaire leningen van in totaal 54,9 miljoen gulden te verlagen van 12,25 en 9,6 procent tot zeven procent.

Deze herstructurering is volgens de Commissie een reddingsoperatie in de zin van de zesde EG-richtlijn voor steun aan de scheepsbouw, omdat ze is uitgevoerd volgens instructies van de Staat. Samen met de directe subsidie die Van der Giessen wordt gegeven bij het verwerven van opdrachten zou de totale steun in 1989 hoger zijn dan het maximum toelaatbare percentage van 26 procent van de omzet in dat jaar.

Van der Giessen, de NIB en het ministerie van economische zaken willen pas reageren als ze officieel van het standpunt van de Commissie op de hoogte zijn gesteld. Wel tonen ze zich zeer verbaasd over de stellingname van de Commissie.