Algemene beschouwingen

Freiheit und Verantwortung gehoren unlosslich zusammen. Deshalb gilt es al jenen Institutionen zu starken die den Menschen Halt und Orienterung geben. Liebe und Geborgenheit werden zu allererst in der Familie erfahren. Sie ist und bleibt der wichtigste Ort fur die personliche Entwicklung und fur die Vermittlung von Werten und Tugenden. Der Staat muss die Familie bei der Erfullung dieser Aufgaben unterstutzen, aber er darf sie niemals anmassen die Familie ersetzen zu wollen. (Lubbers, zijn collega Helmut Kohl citerend)

Ik ben blij dat U althans langs deze weg ingaat op de Deelstaat Nederland. (Van Mierlo)

Het is bizar dat dit kabinet in zee moet met een begroting die door de grootste regeringspartner slechts onder voorbehoud wordt aanvaard. (Bolkestein)

Het is niet gepast dat de minister-president leden van de Kamer verwijst naar mensen in het buitenland ter beoordeling van zijn beleid. (Bolkestein)De geachte afgevaardigde maakt zich zelf komisch. (Lubbers tot Bolkestein).