Werknemers reageren fatalistisch

UTRECHT, 11 okt. 'Journalisten over de vloer is altijd lastig he', zegt H. Sluijter, lid van de Ondernemingsraad (OR) in de Utrechtse vestiging van V en D, met een verontschuldigend lachje. Samen met OR-collega S. van der Klok heeft hij zich beperkt tot de mededeling dat er een afspraak bestaat dat uitsluitend twee woordvoerders met de pers zullen spreken. In het kantoortje op de bovenste verdieping van de V en D-vestiging in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne wordt wel de gelegenheid geboden die woordvoerders telefonisch te consulteren.

Op zoek naar leden van de OR stuit de verslaggever op een fatalistische houding van het winkelpersoneel. Ja, er is wel over de nieuwe tegenslagen gesproken voor het werk vanochtend, zegt iemand. Maar anderen hadden van deze gedachtenwisseling over de bedreigende situatie niets gemerkt. Nee, door de bedrijfsleiding zijn zij niet ingelicht. Ach, het zal hier allemaal wel meevallen. Dit is een belangrijke vestiging. Solidair met mensen op de plekken waar de klappen vallen? Dat wordt afgedaan met schouderophalen.

Mevrouw A. Mennen, de voorzitter van de centrale ondernemingsraad van V en D, is niet gelukkig als dit beeld van fatalisme haar door de telefoon wordt geschilderd. Bij de OR is er in ieder geval geen sprake van deze houding. Maar het contact tussen OR en groepsdirectie is dan ook goed. Mennen: 'We waren op de hoogte dat de 'herpositionering' van het bedrijf niet helemaal voorspoedig verliep.'

Was de OR op de hoogte van de desastreuse cijfers die nu zijn uitgelekt? 'Alle cijfers waren ons bekend', zegt mevrouw Mennen. 'Maar ik laat in het midden welke cijfers dat zijn. Er is het nodige misgegaan. Maar de herpositionering zal een jaar of vier duren. Dat gaat niet zo voorspoedig als we hadden gehoopt. Maar het is ook een heel kostbaar project. Net een mammoettanker die 180 graden om moet.'

Ook Sluijter en Van der Klok laten blijken niet gelukkig te zijn met het fatalistische beeld over hun achterban. Misschien wil een van de heren zelf nog iets kwijt? Even blijft het stil. 'Ik denk dat we dat niet moeten doen', zegt Sluijter dan. 'Ik zal u naar de lift brengen.'