Warschaupact ruziet over tanks

PRAAG, 11 okt. Het Warschaupact is het tijdens een conferentie in Praag niet eens geworden over de verdeling van het aantal tanks dat de afzonderlijke landen van het bondgenootschap nog mogen hebben na een ontwapeningsakkoord met de NAVO. Daardoor dreigt het akkoord ter beperking van de omvang van de conventionele strijdkrachten (CFE) in gevaar te komen. Het overleg is inmiddels verdaagd tot 26 oktober.

In het kader van de afspraken tussen NAVO en Warschaupact is overeengekomen dat beide kanten maximaal 20.000 tanks mogen hebben. Vijf van de zes landen van het Warschaupact verzetten zich tegen de door Amerikanen en Russen gemaakte afspraak dat Moskou na een CFE-akkoord zal kunnen beschikken over 13.300 tanks. De Tsjechoslowaakse ontwapeningsdeskundige Svatopluk Bucholsky verklaarde dat de wensen van de gezamenlijke landen uitkomen op vijfhonderd tanks meer dan het afgesproken plafond. Op de Sovjet-Unie na vinden alle lidstaten van het Warschaupact dat Moskou die vijfhonderd tanks verschil maar moet inleveren.

De Tsjechoslowaakse onder-minister van buitenlandse zaken, Robert Harencar, achtte het niet waarschijnlijk dat er een oplossing kan worden bereikt voor de bijeenkomst van ministers van buitenlandse zaken van het pact, begin november in Boedapest. 'Het lijkt erop dat nu de militaire en politieke top bijeen zal moeten komen. Op het niveau van de experts schijnen we nu niet verder meer te kunnen komen', zei hij. De minister achtte het ondenkbaar dat de CVSE-top in Parijs medio november doorgaat als het Warschaupact voor de onderhavige problematiek geen oplossing heeft gevonden. Ook over de verdeling van de reductie van artillerie zijn de landen het niet eens geworden en dat zou, volgens Harencar, wel eens een even lastig probleem kunnen worden als dat van de tanks. Wel werd in Praag vooruitgang geboekt in het debat over de verdeling van de af te spreken reductie van gevechtsvliegtuigen, helikopters en pantservoertuigen. (Reuter)