VNU

Uitgeversmaatschappij VNU keert een interimdividend uit van fl.1 per gewoon aandeel van nominaal fl.5, gelijk aan het interimdividend van 1989. Op de prefs van nominaal van fl.20 wordt fl.1,40 uitgekeerd. Het interimdividend wordt met ingang van 25 oktober betaalbaar gesteld.