Scholieren roken minder, drinken meer

AMSTERDAM, 11 okt. Terwijl het alcoholgebruik onder de hele Nederlandse bevolking daalt, stijgt het aantal scholieren dat regelmatig drinkt. Dit gebeurt vooral op HAVO-, VWO- en MBO-scholen. Regelmatig roken komt het meest voor op LBO- en MBO-scholen. Het gebruik van hasjisj en marihuana is op alle schoolsoorten in het voorgezet onderwijs gelijk.

Dat blijkt uit het vierde Peilstation Onderzoek Jeugdgezondheidszorg naar roken, alcohol- en drugsgebruik onder scholieren vanaf 10 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor Sociale Geneeskunde van de Vrije Universiteit in Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs. Het betreft ruim 8000 scholieren op de basisschool, LBO, MAVO, HAVO, VWO en MBO. De resultaten zijn vergeleken met eerder onderzoek in 1984 en met de situatie in de Verenigde Staten.

In vergelijking met 1984 is het percentage regelmatige rokers gedaald tot 12 procent. De daling bedraagt 27 procent onder de scholieren jonger dan 15 jaar en 9 procent onder de scholieren ouder dan 15. Van de scholieren ouder dan 15 jaar roken meisjes meer dan jongens: 25 procent van hen rookt regelmatig, versus 22 procent van de jongens.

Die verhouding is omgekeerd bij alcoholgebruik. Het percentage jongens dat afgelopen maand meer dan 5 keer dronk is bijna 2 keer zo hoog als het percentage meisjes: 24 versus 14 procent. Wel is het percentage meisjes toegenomen dat vanaf het 13e jaar alcohol gebruikt. In 1984 dronk 24 procent van de jongens van 17 jaar en ouder bij de laatste gelegenheid ten minste 5 glazen, in 1988 was dit 36 procent. Voor meisjes waren deze percentages 7 en 20.

Hasjisj en marihuana worden incidenteel en vooral in een bepaalde levensfase gebruikt. Van de 15- en 16-jarigen gebruikt 5,2 procent zo nu en dan deze middelen, van de scholieren ouder dan 17 jaar is dat 4,4 procent. Vergeleken bij 1984 is het gebruik licht gestegen. Heroine en cocaine worden heel weinig gebruikt, en dan vooral door LBO- en MAVO-scholieren. Kalmerings-, slaap- of pepmiddelen worden door circa 13 procent van de scholieren regelmatig gebruikt, waarbij het gebruik zonder recept door VWO-scholieren aanmerkelijk lager ligt.

In de Verenigde Staten is het gebruik van drugs onder scholieren 4 a 5 maal hoger dan in Nederland, roken en alcoholgebruik hebben een vergelijkbaar patroon. De leeftijd waarop wordt begonnen met roken, drugs- en alcoholgebruik is in Nederland gedaald van 15 a 16 jaar naar 13 a 14 jaar.