Plan stortplaats Leiderdorp door Kroon vernietigd

DEN HAAG, 11 okt. Het door de provincie Zuid-Holland vastgestelde bestemmingsplan om in de gemeente Leiderdorp een stortplaats voor 135.000 kubieke meter vuil te vestigen, is bij Koninklijk Besluit vernietigd. De aanleg van de vuilstortplaats de Does, waarin al 9 a 10 miljoen gulden is geinvesteerd, zal niet onmiddellijk worden stopgezet volgens het Leidse vuilverwerkingsbedrijf Gevulei. De vuilfirma zal zich verzetten tegen de reden van de vernietiging, namelijk dat volgens de Kroon de belangen van natuurbescherming (in dit geval van het behoud van het bestaande open veenweidegebied) zwaarder wegen dan het belang van de gemeente Leiderdorp, die op den duur op de vuilstort een recreatieterrein met daarnaast een zandwingebied wil vestigen. De afwijzing van de stortplaats de Does brengt de provincie Zuid-Holland in grote problemen. De provincie kampt alleen al voor dit jaar met een overschot aan bouw- en sloopafval van 900.000 ton. Het is onduidelijk waar dit afval moet worden gestort.