Nieuwe naam communisten Italie

ROME, 11 okt. Met een verwijzing naar de 'onomkeerbare' crisis van het communisme heeft de Italiaanse communistische leider Achille Ochetto gisteren voorgesteld de naam van de partij, de grootste communistische partij in het Westen, te veranderen in 'Democratische Partij van Links'.

In een toespraak tot het partijbestuur zei Ochetto dat 'links' is verzwakt door het failliet van de internationale communistische beweging en doordat 'te lang de illusie is gecultiveerd' dat binnen de regimes in Oost-Europa hervormingen mogelijk waren.

'In het oosten hebben de woorden communisme en socialisme alle aantrekkingskracht verloren en werden zij geidentificeerd met autoritair bestuur', zei Ochetto. Hij zei dat in de om te vormen partij 'de pluraliteit van democratische en linkse inspiraties' centraal moet staan.

Het nieuwe symbool is een boom met vier takken die een weelderig bladerdak dragen. Daaronder staat in een verkleind embleem het huidige symbool: hamer, sikkel en ster op een rode vlag, met daaronder de Italiaanse driekleur. De partij zal als PDS worden afgekort, maar in het kleinere embleem blijven de letters PCI staan, de afkorting voor Italiaanse communistische partij.

'Het nieuwe symbool moet de grote en robuuste boom van links vertegenwoordigen, een oude (historische) boom die alleen maar sterker kan worden als naast de diepste wortels steeds nieuwe wortels groeien om haar te voeden', zei Ochetto. Een van de vele symbolen die de Italiaanse socialistische partij in het begin van deze eeuw gebruikte, voor de splitsing in socialisten en communisten in 1921, was een eik.

De boom is volgens Ochetto ook een verwijzing naar 'de boom van de vrijheid die de Franse revolutie vergezelde en die overal, op alle Europese pleinen, werd geplant'. Hij had vorig jaar, in een vraaggesprek over de noodzaak van een koersvernieuwing, al gezegd dat de Franse revolutie voor zijn partij zeker zo belangrijk is als de Oktoberrevolutie in Moskou.

Het voorstel voor de nieuwe naam en het nieuwe symbool komt na elf maanden felle discussie, waarin de vernieuwing die Ochetto wilde doorvoeren werd aangeduid met het vage woord la cosa, de zaak, het ding. Een minderheid binnen de partij heeft zich steeds verzet tegen iedere naamsverandering.

Handhaving van het oude symbool en de oude afkorting is een gebaar naar deze groep, net als uitspraken van Ochetto dat 'geen enkele wortel mag worden afgesneden'. Desondanks hebben Ochetto's tegenstanders gezegd dat zij zich zullen blijven verzetten. De verandering van naam en symbool moeten worden goedgekeurd op een partijcongres dat voor januari op het programma staat.

Over een nieuwe inhoudelijke lijn van zijn partij zei Ochetto gisteren weinig. Hij suggereerde dat de nieuwe naam een bevestiging moest zijn van de sociaal-democratische koers, en herhaalde dat hij aansluiting zoekt bij de Socialistische Internationale. Doel blijft de verschillende linkse groepen te verenigen om een alternatief te vormen voor coalities die worden gedomineerd door de christen-democraten en zo een nieuwe fase in te luiden in Italies 'geblokkeerde democratie'.

In perscommentaren werd de nieuwe naam vanmorgen begroet als een belangrijke vernieuwing. Kardinaal Casaroli, de secretaris van Staat van het Vaticaan, sprak van 'een verandering in positieve zin'. Maar de socialistische partij, de belangrijkste kandidaat voor samenwerking, begroette het voorstel van Ochetto als 'niet overtuigend' omdat de hamer en sikkel deel bijven uitmaken van het partijsymbool. Overigens deed de socialistische partij hetzelfde in een overgangsfase, toen de partij in de jaren zeventig de anjer als symbool koos.

    • Marc Leijendekker