Ministers EG stellen besluit over Gatt uit

LUXEMBURG, 11 okt. De Europese ministers van handel hebben zich gisteren geconformeerd aan het maandag door hun collega's van landbouw gestelde voorbeeld en de beslissing over hun goedkeuring voor het EG-mandaat voor de Uruguay-ronde tot volgende week donderdag uitgesteld.

Afgelopen maandag kwamen de Europese ministers van landbouw tot de conclusie dat zij nog meer informatie nodig hebben over de gevolgen van het voorstel voor een reductie van 30 procent van de EG-steun aan de landbouw voordat zij een positief advies kunnen hechten aan het EG-voorstel voor de onderhandelingen bij de Gatt, de algemene overeenkomst inzake tarieven en handel.

De ministerraad van gisteren werd dan ook na vijf minuten al gedegradeerd tot een exercitie waarbij een min of meer vrijblijvende discussie werd gehouden over de Urugay-ronde en de bittere noodzaak dat die zou moeten slagen. Met name Europees Commissaris Frans Andriessen, die de onderhandelingen voor de EG moet leiden, wees op de speciale noodzaak daarvan. Ook de Duitse minister van handel, Helmut Hausmann, meende dat er door de Golfcrisis een extra dringende reden was om de Gatt-besprekingen te laten slagen.

De Nederlandse staatssecretaris van handel, Yvonne van Rooy, legde er de nadruk op dat een eventueel uit de Golfcrisis voortvloeiende recessie alleen maar opgevangen zou kunnen worden als nieuwe impulsen zouden worden gegeven aan de groei. 'Bij het mislukken van de Uruguay-ronde zal de recessie alleen nog maar scherper worden', zo waarschuwde zij.

Van Rooy stelde zich, samen met haar Britse en Deense collega's, kritisch op tegenover de onwil van de landbouwministers met betrekking tot het EG-voorstel.