Meer tuchtzaken

De tuchtcommissie betaald voetbal behandelde vorig seizoen 13,5 procent meer zaken dan het voetbaljaar daarvoor. Zowel bij de eerste als de tweede elftallen nam het aantal zaken betreffende spelbederf en licht gewelddadige overtredingen met omstreeks 14 procent toe.

Het aantal ernstiger gewelddadige overtredingen bij de eerste elftallen steeg aanzienlijk (22,1 procent), bij de tweede elftallen was sprake van een daling (24,4 procent). Het aantal betrokkenen dat met de tuchtcommissie in aanraking kwam steeg van 1964 naar 2230.

Ook het aantal arbitragezaken in de KNVB nam vorig seizoen in vergelijking met het voetbaljaar 1988/'89 sterk toe. De KNVB behandelde vorig seizoen 34 arbitragezaken, het jaar daarvoor slechts negen. In 1987/'88 waren dat er 30.