Maaskantprijs voor Rijkswaterstaat

ROTTERDAM De Rotterdam-Maaskantprijs 1990 voor inspanningen op het gebied van ruimtelijke ordening is toegekend aan Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat krijgt de tweejaarlijkse prijs voor zijn publieksvoorlichting over de Deltawerken. Volgens de jury van de stichting Rotterdam-Maaskant heeft Rijkswaterstaat 'de omvangrijke en complexe maatschappelijke opgave van de waterhuishoudkundige herinrichting van de Nederlandse delta voor een groot publiek toegankelijk gemaakt tot in de kern van de aan de orde zijnde beslissingen'. Aan de prijs, ingesteld door de Rotterdamse architect Maaskant (Euromast, Groothandelsgebouw), is een geldbedrag van 50.000 gulden verbonden. (Foto - Oosterscheldewerken in 1984 NRC Handelsblad/ Leo van Velzen)