Maaskantprijs toegekend aan Rijkswaterstaat

ROTTERDAM, 11 okt. De Rotterdam-Maaskantprijs is voor 1990 toegekend aan Rijkswaterstaat. De dienst krijgt deze onderscheiding vanwege de inspanning die is geleverd om 'een zo omvangrijke en complexe maatschappelijke opgave als de waterhuishoudkundige herinrichting van de Nederlandse Delta voor een breed publieki toegankelijk te maken.'

De Stichting Rotterdam-Maaskant stelt zich ten doel de belangstelling voor de ruimtelijke omgeving te bevorderen door onder meer iedere twee jaar een prijs uit te reiken aan een persoon of een groep van personen die in woord, geschrift of beeld 'op voorbeeldige wijze' hebben bijgedragen aan de bewustwording van het belang van de ruimtelijke omgeving.

De prijs, groot 50.000 gulden, zal later dit jaar worden uitgereikt aan de directeur-generaal van Rijkswaterstaat, ir. G. Blom.