Landen aan Middellandse zee willen meer overleg

ROME, 11 okt. Vier Europese en vijf Arabische landen uit het westelijke gedeelte van de Middellandse zee hebben afgesproken elkaar ten minste een keer per jaar te ontmoeten op ministersniveau. Dit kan volgens initiatiefnemer Italie een stimulans zijn voor een grootser opgezette Euro-Arabische dialoog.

De betrokken landen zijn Spanje, Portugal, Frankrijk en Italie aan Europese zijde en Marokko, Libie, Tunesie, Algerije en Mauretanie aan Arabische zijde. Malta is geassocieerd lid geworden van deze groep.

Zeven ministers en twee staatssecretarissen van buitenlandse zaken uit deze landen zetten op een vergadering gisteren in Rome de eerste stappen op weg naar verdere samenwerking. Er was al eerder contact geweest op het niveau van deskundigen, maar het was voor het eerst dat de ministers bijeen waren.

De negen hebben zich ten doel gesteld samen 'de politieke dialoog te consolideren, het onderling overleg te bevorderen, en een collectieve inspanning te doen om de economische, culturele en sociale ontwikkeling van de westelijke Middellandse zee te bevorderen', aldus een gezamenlijk communique. Tot de werkgroepen die hiervoor zijn opgezet behoort er ook een die het probleem van de emigratie uit Noord-Afrika naar Spanje, Frankrijk en Italie zal bestuderen.

Woordvoerders van het Italiaanse ministerie van buitenlandse zaken hebben gezegd dat het overleg van de negen niet in de plaats moet komen van de Euro-Arabische dialoog die van tijd tot tijd tussen de Europese Gemeenschap en de landen van de Arabische Liga word gevoerd of van een veiligheidsconferentie a la het Helsinki-proces voor het Middellandse-Zeegebied, die Italie en Spanje onlangs hebben voorgesteld.

De Italiaanse minister van buitenlandse zaken, De Michelis, zei op een persconferentie na afloop dat de Golfcrisis en de 'buitengewoon ernstige' gebeurtenissen in Jeruzalem 'een voorproefje zijn van wat de dramatische gevolgen kunnen zijn als de pogingen falen' om een politieke oplossing voor de Golfcrisis te vinden. De negen hebben geen gezamenlijke verklaring over de Golfcrisis of over Jeruzalem uitgegeven dat was ook niet de bedoeling van de bijeenkomst in Rome. De Algerijnse minister van buitenlandse zaken, Sid Ahmed Ghozali, zei: 'Wij zijn voorstander van een vreedzame oplossing die een terugkeer naar de wettige situatie inhoudt, zonder dat de integriteit van het ene of het andere Arabische land wordt aangetast'.