Kok bepleit onafhankelijker rentebeleid

DEN HAAG, 11 okt. Minister Kok (financien) wil in Nederland een rentebeleid voeren dat onafhankelijker wordt van het Duitse beleid. Hij zei dit gisteren tijdens de Algemene Beschouwingen in de Kamer.

Op dit moment wordt de rente in Nederland sterk bepaald door de rente in Duitsland, omdat de gulden aan de Duitse mark is gekoppeld. De mark kan in de visie van Kok onder druk komen te staan door de hoge kosten van de Duitse eenwording. Nederland zou de gulden dan kunnen revalueren, maar de minister geeft in dat geval de voorkeur aan een renteverlaging.

'Het zou van groot belang zijn als we in het Nederlandse monetaire beleid ruimte creeren voor een bij voorkeur absolute, maar minimaal relatieve renteverlichting', zei Kok.

In een reactie zegt De Nederlandsche Bank dat 'een verzwakking van de Duitse mark ten opzichte van de gulden zich nog nooit heeft voorgedaan'. Maar als dat zich voordoet - 'Dat is koffiedik-kijken' - dan moet die ruimte worden gebruikt voor een verlaging van de officiele tarieven.

Door de convergentie van het economische beleid in de Europese Gemeenschap worden de beleidsmarges volgens minister Kok steeds smaller. Daarom wil hij het rente-intrument 'activeren'. Een absolute voorwaarde voor de overdracht van beleidsbevoegdheben naar Brussel acht Kok pas aan de orde als de democratische controle op uropees niveau goed is geregeld.

Het kabinet zal de Centraal Economische Commissie (CEC), het belangrijkste ambtelijk adviescollege op financieel-ecoomisch terrein, om advies vragen hoe het overschot op de lopende rekening (twintig miljard gulden) kan worden aangewend om de investeringen van bedrijven en overheid te stimuleren.