Bundesbank: miljarden aan tegenvallers; Duitse socialeuitgaven dreigen pan uit te rijzen

BONN, 11 okt. Als de economie in de vroegere DDR niet al volgend voorjaar behoorlijk aantrekt, zal de Duitse regering in 1991 tientallen miljarden mark moeten bijpassen voor de sociale verzekeringsuitgaven.

Dat risico dreigt vooral voor de werkloosheids- en ziektegelduitkeringen.

Dit hebben vertegenwoordigers van de Duitse Bundesbank en van het Neurenbergse instituut voor werkgelegenheid gisteren gezegd in een hoorzitting van de commissie voor sociale zaken van de Bondsdag.

Zij kritiseerden het dat in de Duitse eenwordingsverdragen onvoldoende rekening is gehouden met de gevolgen voor de sociale fondsen van een tegenvallende economische ontwikkeling in de vroegere DDR.

Als de Oostduitse premie-bijdragen door zo'n tragere economische ontwikkeling zouden achterblijven is in die verdragen niet nauwkeurig geregeld hoe, en voor wiens rekening, de werkloosheidsuitkeringen moeten worden betaald en hoe en door wie in voldoende liquiditeit van de Oostduitse ziekteverzekeraars moet worden voorzien.

De kritici van de Bundesbank zijn het overigens eens met de Duitse regeringscoalitie dat heel moeilijk prognoses over de economische situatie in de vroegere DDR zijn te maken zijn, omdat de wanhopig slecht functionerende Oostduitse overheidsadministratie de basisgegevens daarvoor nog niet kan leveren. Zij hebben zich daarom bij hun becijferingen gebaseerd op een recente studie die het Keulse instituut voor economisch onderzoek in opdracht van de regering in Bonn heeft gemaakt.

Als het daarin voor 1991 geraamde Oostduitse werkloosheidscijfer van gemiddeld 1,4 miljoen (met daarnaast 1,8 miljoen werknemers met een aanzienlijke werktijdverkorting) werkelijkheid zou worden, dreigt een tekort in de WW-kassa van 24 miljard mark. Enkele Bondsdag-specialisten vreesden gisteren dat dit tekort wel eens tussen de 30 en 40 miljard zou kunnen uitkomen. Bij de ziekteverzekering, die in beginsel net als de AOW- en de WW-verzekering 'zelf-financierend' zou moeten zijn, dreigen overeenkomstige risico's.

De Bundesbank en de sociale deskundigen van het Neurenbergse instituut waarschuwden gisteren dat de oplossing volgend jaar niet moet worden gezocht in premie-verhogingen, maar dat er van regeringswege voor moet worden gezorgd voor (nog ontbrekende) prijscontroles in het gezondheidswezen en voor voldoende liquiditeit van de ziekteverzekeraars.

Vast staat al dat in '91 voor de AOW-betaling aan 2,7 miljoen Oostduitse pensioentrekkers 5,4 miljard mark moet worden bijgepast.

    • J. M. Bik