Bulgarije als laatste op hervormingspad

SOFIA, 11 okt. Bulgarije wil zijn economie drastisch hervormen. Het maakt daarmee als laatste, voormalige Sovjet-satellietstaat een eind aan het oude, centraal geleide economische commandosysteem.

Gisteren stelde premier Andrej Loekanov het Bulgaarse parlement op de hoogte van de hervormingsplannen, waarvan de kern wordt gevormd door een sterke vermindering van de overheidssubsidies, vermindering van de overheidsuitgaven, beperking van de inkomensstijging en de verkoop van staatsbedrijven.

De hoeveelheid geld in omloop wordt verkleind, onteigend bezit aan de oorspronkelijke eigenaren teruggegeven en buitenlandse investeerders krijgen de vrijheid nieuwe bedrijven te stichten of bestaande over te nemen.

Er komen commerciele banken en een onafhankelijke centrale bank en een aandelenmarkt. De loodzware ambtelijke bureaucratie zal worden ingekrompen. radio en televisie worden onafhankelijk en particuliere radiostations en onafhankelijke persbureaus beschermd.

Loekanov, wiens socialistische partij (de voormalige communistische partij) in juni de eerste vrije verkiezingen won in 45 jaar, stelde de volksvertegenwoordiging een 'sociale schok' in het vooruitzicht. 'De al lage levensstandaard kan niet op peil worden gehouden en de werkloosheid en inflatie zal toenemen', zei hij. Om de sociale gevolgen te beperken zal een sociaal zekerheidsstelsel worden opgericht.

Volgens Loekanov kunnen zonder buitenlandse hulp de hervormingen niet worden uitgevoerd. Hij kondigde aan dat de hervormingen worden gebaseerd op een solide, wettelijke basis. De komende weken doet de regering daartoe wetsvoorstellen. Loekanov heeft de vakbonden gevraagd om gedurende driehonderd dagen niet dwars te liggen.

De premier verklaarde dat in Bulgarije 'een economie van absurditeiten' bestaat. Tot nu toe dit jaar is de industriele produktie met elf procent afgenomen en zijn de lonen met zeventien procent gestegen.

Om de slechte economische situatie de baas te worden krijgen landhervormingen voorrang, zodat er agrarische produkten voor de export beschikbaar komen. In de dienstensector en de handel moet direct met privatisering op kleine schaal worden begonnen, aldus Loekanov.

Regeringsbronnen in Sofia zeiden dat het liberaliseringsprogramma is gebaseerd op aanbevelingen van Amerikaanse raadgevers. Wie die zijn, werd er niet bij gezegd. (DPA, Reuter)