Bonden laken advies commissie-Albeda

ROTTERDAM, 11 okt. De onderwijsvakbonden zijn ontevreden over de uitspraak die de commissie-Albeda (de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst) gisteren heeft gedaan in hun conflict met staatssecretaris Wallage (onderwijs) over de arbeidsduurverkorting. Door deze uitspraak krijgen alle leraren een 39-urige werkweek. Volgens de ABOP, de grootste onderwijsbond, dreigt hiermee de 38-urige werkweek in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs 'achter de horizon te verdwijnen'. FNV-voorzitter Stekelenburg verwijt Wallage dat deze alleen maar een 'lippendienst' bewijst aan de herverdeling van werk bij de overheid. De bonden wilden dat Wallage zich hield aan de toezegging van het vorige kabinet alle leerkrachten ruim vijf procent arbeidsduurverkorting te geven, wat zou overeenkomen met een werkweek van 38 uur. Volgens Wallage is daar niet voldoende geld voor.