Bedrijven miljarden kwijt aan bureaucratie

ROTTERDAM, 11 okt. Het bedrijfsleven is jaarlijks zes tot negen miljard gulden kwijt aan de administratieve rompslomp die belastingen, sociale verzekeringen en subsidieregelingen met zich mee brengen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat vanmiddag door minister Andriessen (Economische Zaken) is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De onderzoekers, onder leiding van de econoom prof.dr. C. A. de Kam, voerden in opdracht van het ministerie van economische zaken en de ondernemersorganisatie NCW een grootschalige landelijke enquete uit onder ondernemingen.

Volgens onderzoeker drs. M. A. Allers, verbonden aan de faculteit der Economische Wetenschappen, ligt de administratieve kosten waarschijnlijk nog hoger. Slechts 719 bedrijven (14 procent) stuurde de gevraagde gegevens aan de onderzoekers terug. 'Vooral bij kleinere bedrijven zorgen de administratieve verplichtingen voor zo'n chaos dat onze brief waarschijnlijk verloren is gegaan.'

Allers stelt dat vooral handels- en horecaondernemingen onevenredig veel administratieve kosten maken bij kleine transacties, zoals het betalen van een consumptie. Hij vindt daarom dat het kabinet grote prioriteit moet verlenen aan vereenvoudiging van de adminstratieve wetgeving. 'Het is belachelijk dat het definitieve standpunt van het kabinet over de bevindingen van de commissie-Grapperhaus al vijf jaar op zich laat wachten.'

Het in 1985 gepubliceerde rapport-Grappenhaus bevat aanbevelingen tot verlichting van administratieve lasten voor het bedrijfsleven. het kabinet kwam in 1986 met een standpunt, maar beperkte zich toen tot aanbevelingen voor de korte termijn. De toenmalige staatssecretaris van economische zaken, Evenhuis, stelde vorig jaar in een notitie aan de Tweede Kamer dat het bedrijfsleven mede de lasten moet dragen die samenhangen met administratieve verplichtingen.

Een woordvoerder van Economische Zaken zei vanmorgen dat minister Andriessen niets voelt voor het verstrekken van een kostenvergoeding aan bedrijven voor het uitvoeren van wettelijke administratieve verplichtingen.