Algemene beschouwingen

Deze begroting is de degelijkheid in het kwadraat. (Kok) Dat is de politiek je gaat van uur tot uur. (Lubbers) Het gewicht van moties neemt toe naarmate er meer worden ingetrokken. (Woltgens). Maar dan moet je ze wel eerst indienen (Van Mierlo). Daar heb ik niet van terug. (Woltgens) Begrotingen worden niet gemaakt om inkomsten te krijgen, maar omdat je iets wilt. (Woltgens)

De PvdA investeert in inkomens en dat is een populistische politiek. (Bolkestein)

Er is nu genoeg geleend van onze kinderen. (Brinkman)

Mijn dank aan de heer De Korte voor het herstel van de cohesie in het kabinet. (Kok)

De maandagkrant levert meer verstoring van de zondagsrust op dan de zondagskrant, die immers op zaterdag wordt gemaakt. (Lubbers)