Zeeland wil tol op brug handhaven tot het jaar 2000

MIDDELBURG, 10 okt. Gedeputeerde Staten van Zeeland handhaven hun voorstel de tolheffing op de Zeelandbrug te laten voortduren tot na het jaar 2000. Dit ondanks het feit dat een Statenmeerderheid tegen is. Het college maakte dit gisteren bekend. De tolheffing kan volgens GS pas worden afgeschaft wanneer een renteloos voorschot van 16,7 miljoen door de provincie is terugverdiend. Een Statenmeerderheid vindt echter dat de provincie zich moet houden aan eerder gedane toezeggingen de brug aan het begin van de jaren negentig tolvrij te maken. Bij wijze van compromis stellen GS voor het reductiebeleid voor vaste gebruikers aan te scherpen, maar dit heeft wel tot gevolg dat de tolheffing nog langer zal duren. Over dit voorstel wordt 25 oktober tijdens de commissie bestuurszaken een besluit genomen.