Weekstaat van de Nederlandsche Bank; Geldmarkt wacht op Golf-crisis

AMSTERDAM, 10 okt. De internationale kapitaalmarkten wachten op een ontknoping in de Golf, nu steeds duidelijker wordt dat de politici binnen een tijdsbestek van twee maanden een doorbraak wensen te forceren. Niet goedschiks, dan kwaadschiks.

Met name de Verenigde Staten worden zwaar getroffen door de hoge olieprijzen en de daarmee samenhangende groeivertraging en versnelling van de inflatie. Tegen deze achtergrond werd begin deze week de begroting 'afgetimmerd'. De overeenkomst wordt op de financiele markten met argwaan bekeken, getuige de stijging van de Amerikaanse lange rente tot 9,2 procent. Vooral de tekortreductie voor de periode 1992/'95 berust op ongeloofwaardige veronderstellingen.

Daarnaast is het wachten op overeenstemming over de invulling van de bezuinigingen die voor 1991 zijn overeengekomen (40 miljard dollar). Dat Fed-voorzitter Greenspan het akkoord niettemin geloofwaardig heeft genoemd, geeft aan dat het water hem tot aan de lippen staat. De Amerikaanse centrale bank zou liever vandaag dan morgen de geldmarktrente willen verlagen, gezien de slechte conjuncturele stand van zaken en de immense problemen in de financiele sector.

Dat sommige Amerikaanse banken meer dan 13 procent op hun te emitteren geldmarktpapier moeten vergoeden (tegen voorheen 9,5 procent), geeft aan hoe hoog de nood is. Daar komt bij dat de depositoverzekeringspremies onlangs met 60 procent zijn verhoogd, hetgeen de Amerikaanse banken circa 2 miljard dollar op jaarbasis kost. Elke steun in de vorm van een verlaging van het Federal funds-tarief is welkom.

Uit de weekstaat van de afgelopen week blijkt dat de bodem van de Nederlandse schatkist weer is bedekt. Netto betalingen aan het Rijk van fl.5,2 miljard verkrapten de geldmarkt. De Nederlandsche Bank pareerde dit met een ruime belening van fl.5,7 miljard, die tot gisteren liep. Vanmorgen wees ze voor fl.5,5 miljard toe op de nieuwste speciale belening, die loopt tot 15 oktober. Dan loopt ook de huidige geldmarktkasreserveverplichting af. Het tarief voor de nieuwste speciale belening bleef 8 procent.

Ondanks de forse betalingen aan de schatkist bewogen de tarieven op de geldmarkt nauwelijks, de lijn van voorgaande weken doortrekkend. De vrij ruime besparing die de banken hebben opgebouwd op het contingentsverbruik was hieraan mede debet. De afgelopen week werd enigszins op deze buffer getrokken.

De besparing nam met 1 punt af (82 procent van de periode verstreken, 78 procent van de ruimte verbruikt). De huidige contingentsperiode loopt tot 26 oktober.

Bron: NMB Postbank Groep