VS in V-raad VN bereid om daden Israel te veroordelen

NEW YORK, 10 okt. De Verenigde Staten zijn bereid om in een resolutie in de Veiligheidsraad van de VN het optreden van Israel tegen Palestijnse demonstranten in Jeruzalem van maandag te veroordelen. Daarbij kwamen ten minste 21 mensen om het leven.

Waarnemers beschouwen de door de Amerikanen voorgestelde tekst van de resolutie als de scherpste veroordeling van Israel tot nu toe. De Amerikaanse versie 'veroordeelt het geweld en vooral de excessieve reactie van Israel.' Ook wordt het optreden van de Israelische veiligheidstroepen 'excessief' genoemd.

De Veiligheidsraad slaagde er gisteren overigens niet in overeenstemming te bereiken over de tekst van een resolutie waarin alle partijen zich konden vinden. Na overleg dat tot diep in de nacht voortduurde, werd het beraad tot vanmiddag opgeschort.

Struikelblok is vooral het sturen van een delegatie van de VN naar Israel om de toestand in ogenschouw te nemen. Op aandringen van de PLO willen de niet-permanente leden van de Veiligheidsraad een missie zenden die bestaat uit drie leden van de Veiligheidsraad. De VS daarentegen willen een delegatie die wordt gezonden door de secretaris-generaal van de VN, Javier Perez de Cuellar.

Dat komt ongeveer neer op het verschil tussen een delegatie van ambtenaren en een delegatie van een regering. Volgens een Europese diplomaat zou het sturen van een delegatie van de Veiligheidsraad betekenen dat de wereldgemeenschap zich mengt in het conflict tussen Israel en de Palestijnen.

Israel heeft al laten weten een dergelijke delegatie niet te wensen, zowel omdat het de kwestie als een binnenlandse aangelegenheid ziet als ook omdat het de Verenigde Naties als pro-Palestijns beschouwt.

De Verenigde Staten zijn gevoelig voor de argumenten van Israel volgens dezelfde diplomaat onder invloed van de Israelische lobby in de VS en hebben daarom beloofd hun veto te gebruiken als de door de niet-permanente leden van de Veiligheidsraad (en de PLO) voorgestelde resolutie in stemming komt.

Pag.5: Vervolg/reacties/onrust

Pag.9: Hoofdartikel

    • Michiel Bicker Caarten