VERZET TEGEN ZWAARGEWICHTEN VERZET TEGEN ZWAARGEWICHTEN

De Zwitsers zijn niet te vermurwen. De Gotthardroute blijft gesloten voor vrachtwagens van meer dan 28 ton. Met hun beslissing hebben zij zich geisoleerd van hun buren in Duitsland, Italie en ook van Oostenrijk. Immers, die landen dragen de lasten van de Zwitserse weerstand tegen zwaar vrachtverkeer. Het is echter heel goed mogelijk, schrijft het Duitse weekblad Die Zeit, dat de Oostenrijkers de zijde van de Zwitsers zullen kiezen als de protesten van de Tiroolse bevolking tegen de 40-tonners blijven aanhouden.

Feit is in ieder geval dat de Zwitserse wegen niet berekend zijn op de horden van veertigtonners op doorreis. En als de Gotthardroute al zou kunnen worden omgebouwd tot een corridor voor zwaargewichten dan zou het ventilatiesysteem van de Gotthardtunnel te kort schieten. Bovendien zijn de Zwitsers bang dat de uitzondering van de Gotthardroute al gauw regel zou worden voor heel Zwitserland. De oplossing van het probleem is volgens de Zwitsers een combinatie van vervoer per spoor en per vrachtwagen. Zo wordt de Lotschberg-spoorlijn naar Italie voor 1991 tweesporig gemaakt waardoor de vervoerscapaciteit groeit van vier miljoen tot vijftien miljoen ton. Voor de jaren daarna hebben de Zwitsers nog veel meer mooie plannen. Maar investeringen daarvoor zullen achterwege blijven zolang de EG blijft zeuren om een corridor voor veertigtonners. Uit het artikel blijkt overigens niet duidelijk waarom extra belasting van het huidige Zwitserse spoorwegnet minder gevaarlijk zou zijn dan overbelasting van het autowegennet.

Der Spiegel

Een extra verhoging van de benzineprijs met vijftig pfennig per 1 januari 1991 zou de Duitse regering per jaar 22 miljard mark extra opleveren aan belastinginkomsten. Dat is volgens het Duitse weekblad Der Spiegel een van de voorstellen die de Bundesbank doet voor financiering van de Duitse hereniging. Het voorstel is afkomstig uit een intern stuk van de Bundesbank. In de letterlijke passages die Der Spiegel heeft afgedrukt, rekent de bank eerst voor waarom de kosten moeilijk door belastingverhoging zijn te financieren. Daarna noemt de bank een aantal mogelijke maatregelen, zoals uitstel van hervorming van vennootschapsbelasting, begroot op 25 miljard mark. Verhoging van de BTW zou in 1991 twaalf miljard extra opleveren. De consument zou ook een bijdrage kunnen leveren door meer belasting op tabak te betalen. Dat levert in 1991 nog eens een miljard mark op. Maar verhoging van de belasting op benzine zet pas echt zoden aan de dijk. Bovendien zou zo'n verhoging ook gebaseerd kunnen worden op ecologische en energie-politieke argumenten, meent de Bundesbank. Daarnaast zal de overheid het subsidievolume (voor 1994 geschat op een totaal van 130 miljard mark) moeten verkleinen. De eenvoudigste manier zou zijn om alle subsidies met tien tot vijftien procent te verminderen, zoals dat onlangs ook in Zwitserland is gebeurd.

The Economist

De helft van de 58 miljoen Amerikanen die in het bezit is van een video-cassetterecorder weet niet hoe je zo'n apparaat moet instellen voor het opnemen van een programma dat later wordt uitgezonden. Dit gebrek aan essentiele technologische vaardigheid kan volgens het Britse weekblad The Economist leiden tot een ommekeer in het gebruik van video-apparatuur. Om de consument het moeizame gepriegel met tijden, data en kanalen te besparen is de Californische onderneming Gemstar van plan gecodeerde lijsten van alle tv-progamma's te publiceren. Voor opname van het gewenste programma kan de kijker dan volstaan met het indrukken van een nummer in een speciaal apparaat.

Maar het kan nog gemakkelijker. Insight Telecast is een Frans-Amerikaans consortium dat werkt aan een systeem waarbij de kijkers via een apart tv-kanaal kunnen bekijken wat er de volgende week te zien is. Met een druk op de knop is te bepalen wat er de week daarna moet worden opgenomen. De onderneming gaat het systeem volgend jaar testen en zal het in 1992 op de markt brengen. Het systeem voorziet in de mogelijkheid een abonnement te nemen op de elektronische lijsten die ontvangen kunnen worden op elk toestel dat is aangesloten op Amerika's grootste kabelnetwerk. De recorder moet dan wel voorzien zijn van een apparaat van Insight. De onderneming verwacht weinig moeilijkheden omdat de Amerikanen vijftien miljard dollar per jaar aan kabel-tv uitgeven en tien miljoen videorecorders per jaar kopen. Insight is ontstaan uit samenwerking tussen het Japanse Sumitomo Corporation en enkele Amerikaanse ondernemingen zoals TV Host, op een na de grootste uitgever van kabel-tv-gidsen in de VS.

    • Herman Frijlink