Vertrek van premier Ryzjkov verwacht; Sovjet-partij bereidtot 'coalitieregering'

MOSKOU, 10 okt. De communistische partij van de Sovjet-Unie, de CPSU, is bereid om andere politieke partijen toe te laten tot een 'coalitieregering'. Volgens de partijtop streeft ook president Michail Gorbatsjov naar een 'reconstructie van de regering'. Het is mogelijk dat premier Ryzjkov daarbij zal moeten opstappen.

Op de plenaire zitting van het Centraal Comite van de partij, dat gisteren en eergisteren in Moskou bijeen is geweest, heeft Gorbatsjov in zijn tweede hoedanigheid als secretaris-generaal van de CPSU al een beroep gedaan op alle 'progressieve en patriottische krachten' om een 'bondgenootschap te smeden tegen het separatisme en de dreigende libanisering' van het land.

Gorbatsjovs plaatsvervanger als partijleider, generaal Vladimir Ivasjko, die de CPSU sinds het recente 28e partijcongres in feite beheert, zei vanmorgen op een persconferentie dat de communisten onder andere de partijen van het zogenaamde 'Centristisch Blok' in de regering zouden willen opnemen. Dit blok bundelt ongeveer tien nieuwe niet-communistische partijen, waaronder de Democratische Partij van Rusland van de populaire parlementarier Nikolaj Travkin. 'Zij zijn ook niet tegen samenwerking met ons, zo heb ik begrepen', aldus Ivasjko. 'In de regering wordt nu nadrukkelijk nagedacht over een reconstructie van de regering', voegde politburolid Anatoli Dzachova daar aan toe.

Ivasjko sloot niet uit dat premier Ryzjkov daarbij het veld moet ruimen. Volgens hem steunt de partij het beleid van de regering-Ryzjkov in grote lijnen nog wel, maar heeft ze ook kritiek. Met name het inflatoire monetaire beleid kan de goedkeuring van de CPSU niet wegdragen, aldus Ivasjko. Ivasjko liet in het midden of en door wie Ryzjkov zou moeten worden vervangen. 'Het Centristisch Blok heeft al een nieuwe premier genoemd (burgemeester Anatoli Sobtsjak van Leningrad, red.). Dat is wat voorbarig. Als we een coalitie zouden sluiten, zouden we samen over de nieuwe premier moeten beslissen', zei Ivasjko.

Het Centraal Comite heeft zich gisteren en eergisteren achter het economische hervormingsplan van Gorbatsjov geschaard. Maar volgens Ivasjko heeft het geen gedetailleerde keuze gemaakt voor een van de drie programma's die ter tafel liggen. Nog deze week zal Gorbatsjov bekendmaken hoe het uiteindelijke programma er uit zal zien.

Op het plenum van het Centraal Comite kwam de kritiek op het beleid van Gorbatsjov vooral uit de hoek van de conservatieven. Ivan Polozkov, de leider van de dit voorjaar opgerichte Communistische partij van Rusland, was wederom hun tolk. Hij keerde zich met name tegen de op handen zijnde privatisering van de staatsbedrijven en eiste een referendum over de introductie van privebezit.

    • Hubert Smeets