Souter ingehuldigd in Hooggerechtshof

WASHINGTON, 10 okt. David Souter is gisteren officieel aangesteld als rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Hij kon worden ingehuldigd nadat de Senaat zijn benoeming had goedgekeurd met negentig stemmen voor en negentien tegen. De 51-jarige Souter is de opvolger van William Brennan, die 34 jaar zitting had in het hoogste rechtscollege van de Verenige Staten. De vlotte manier waarop het Congres instemde met de benoeming van Souter betekent een succes voor president George Bush en staat in schrille tegenstelling tot de weerstand die enkele kandidaten voor het Hooggerechtshof opriepen onder het presidentschap van zijn voorganger, Ronald Reagan. (AP)