Rijkspolitie weigert agent op te roepen in rechtszaak

ROTTERDAM, 10 okt. De rijkspolitie in het district Den Haag heeft geweigerd een oproep van de rechtbank te Middelburg aan undercover-agent A 023 uit te reiken, waardoor drie verdachten van handel in twintig kilo amfetamine op vrije voeten zijn gesteld.

De rechtbank in Middelburg oordeelde dat zij de zaak tegen de drie verdachten niet goed kan beoordelen zonder het horen van de undercover-agent en verklaarde het openbaar ministerie in deze zaak niet ontvankelijk. Het openbaar ministerie is in hoger beroep gegaan.

Op verzoek van de advocaat van de drie verdachten gaf de rechtbank de officier van justitie opdracht agent A 023 te dagvaarden. In plaats van de dagvaarding aan de undercover-agent uit te reiken, schreef de leiding van het korps rijkspolitie een brief aan de president van de rechtbank in Middelburg waarin deze zei het oneens te zijn met de dagvaarding, omdat gezien het kaliber van de verdachten moet worden gevreesd voor geweld ten opzichte van politiele pseudo-kopers en dat bij het bekendworden van de identiteit van de undercover-agent A 023 gevreesd moet worden voor diens leven, welzijn en maatschappelijk functioneren. 'Ik ben dan ook van mening dat A 023 niet ter terechtzitting kan verschijnen en derhalve kunnen de dagvaardingen niet aan hem worden uitgereikt', zo staat in de brief die is ondertekend door het hoofd van de afdeling bijzondere Recherchezaken, inspecteur T. Visscher.

Persrechter B. A. Meulenbroek van de Middelburgse rechtbank zegt dat de weigering zeer hoog is opgenomen en dat daarom door de rechtbank de 'zeer vergaande stap' van het niet-ontvankelijk verklaren van het openbaar ministerie is genomen.

De advocaat van de verdachten, J. Boone, zegt dat als dit wordt getolereerd 'we niet ver meer af zijn van de tijd dat de vonnissen op het politiebureau worden geschreven en dat de rechter alleen nog maar een handtekening mag zetten. De politie moet in de klauw worden gehouden. Wetgeving die dit soort vrijheden aan undercover-agenten toestaat, leidt regelrecht tot een oncontroleerbare geheime dienst zoals de KGB of de Stasi'.

Persofficier van justitie S. Tempel zegt dat de weigering op dit ogenblik met de leiding van de rijkspolitie in het district Den Haag wordt besproken en dat over het nemen van eventuele disciplinaire maatregelen nog geen mededelingen kunnen worden gedaan.

De rijkspolitie in het district Den Haag weigert elk commentaar.