Rijk geeft scholen meer vrijheid

ROTTERDAM, 10 okt. De scholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs krijgen van staatssecretaris Wallage (onderwijs) een grotere vrijheid op het punt van het personeelsbeleid. Wallage heeft daar gisteravond overeenstemmming over bereikt met de onderwijsvakbonden. Enkele dagen geleden hebben de meeste besturenorganisaties al ingestemd met de invoering van het zogeheten formatiebudgetsysteem met ingang van1 augustus 1992.

Het formatiebudgetsysteem is in 1988 voorgesteld door de toenmalige minister Deetman, dit als tussenstap naar een grotere autonomie voor de scholen in de vorm van een 'lump sum', een bedrag ineens waarbij scholen volledig vrij zijn in de besteding van het budget. De bonden vonden toen die wijze van financiering te ver gaan. Met Wallage is nu afgesproken dat voor het basisonderwijs die 'lump sum' van de baan is. Over toepassing hiervan in het voortgezet onderwijs volgen nog onderhandelingen. De bonden gaan er al wel mee akkoord dat scholen het systeem met de 'lump sum' per 1 augustus 1993 op vrijwillige basis invoeren.

Na invoering van het formatiebudgetsysteeem krijgen scholen voor de financiering van het personeel een aantal 'formatierekeneenheden' dat afhankelijk is van het aantal leerlingen. De scholen zijn vrij dat geld naar eigen inzicht te besteden, maar zij moeten hierover wel overleg voeren met de personeelsorganisaties. Het personeel krijgt een 'gewone' aanstelling voor 38 uur per week of voor een deel daarvan, maar leraren in het voortgezet onderwijs hoeven per jaar niet meer les te geven dan zij op dit moment doen: maximaal 1.160 lessen per jaar.