Recordwinst

De burgemeester van Barcelona, Pascal Maragall, verwacht dat de Olympische Spelen in zijn stad over twee jaar een gunstig saldo van 500 miljoen dollar (ongeveer 900 miljoen gulden) zullen opleveren. Hij is tevens de voorzitter van het organisatiecomite. Maragall verklaarde tevens dat de voorbereidingen vlekkeloos verlopen. 'Er is geen gebrek aan geld, ook al vallen de kosten beduidend hoger uit dan vooraf was begroot. Het evenement zal de stad geen tekort opleveren. De winst zal het dubbele bedragen van die van Los Angeles in 1984', aldus Maragall.