Oproep tot kritisch bankieren

ROTTERDAM, 10 okt. Rekeninghouders moeten hun spaargeld weghalen bij de traditionele banken (ABN, AMRO, RABO, NMB) omdat deze geen bijdrage leveren aan schuldvermindering van de armste landen. Deze oproep aan de consument om kritisch te bankieren deed de actiegroep Honger Hoeft Niet gisteren in Amsterdam bij het begin van een actieweek waarin speciale aandacht wordt gevraagd voor de schuldenproblemen in de Derde wereld.

Honger Hoeft Niet (HHN), een vereniging van ongeveer veertig ontwikkelings- en milieuorganisaties, pleit voor algemene kwijtschelding van de overheids- en commerciele schulden die de ontwikkelingslanden aan de industrielanden hebben en voor een halvering van die schuld in de Latijnsamerikaanse landen. De commerciele banken keuren de actieweek af.

Volgens HHN moet de Europese Commissie een Europees schuldenbeleid scheppen. Europa neemt dertig procent van de schuldenlast voor haar rekening. Nederlandse banken hebben 12,6 miljard gulden aan leningen uitstaan in ontwikkelingslanden. Dat is 0,5 procent van de totale schuld (1320 miljard dollar) van de derde wereld aan de industrielanden.

Volgens de organisatoren zijn steeds meer banken bereid om hun geld kritisch te beleggen. De secretaris van de Vereniging van Bankiers, mr. P. Overmars, heeft deze week gezegd dat de Nederlandse banken, eventueel bereid zijn om de schulden van de minst ontwikkelde landen kwijt te schelden en om de schulden van midden-inkomenslanden te halveren.