Nieuw systeem op Rotterdamse school uit nood geboren; Ruimte door kortere lesuren

ROTTERDAM, 10 okt. Terwijl staatssecretaris Wallage in Zoetermeer moeizaam onderhandelde over een ander personeelsbeleid in het onderwijs, is een school in Rotterdam-Zuid alvast begonnen met een systeem dat veel lijkt op dat waartegen de onderwijsvakbonden zich tot gisteren hebben verzet. Op de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot (MAVO, HAVO, atheneum en gymnasium) duren de lessen dit schooljaar 45 minuten in plaats van vijftig. Per full-time leraar levert dit elke week een besparing op van drie lesuren, uren die worden gebruikt voor zaken als huiswerkbegeleiding, hulp aan zwakke leerlingen of culturele activiteiten. Dat leraren ook andere dingen kunnen doen dan lesgeven, is precies wat de staatssecretaris beoogt met het zogeheten formatiebudgetsysteem. In dit systeem krijgt het bestuur van een school de mogelijkheid het geld voor personeel anders uit te geven, bijvoorbeeld aan huiswerkbegeleiding of extra gymnastieklessen.

Op de Hugo de Grootschool is het nieuwe systeem uit nood geboren. Doordat de belangstelling voor moeilijke vakken als wiskunde en economie toenam, kregen steeds meer leerlingen moeite met de lessen. Aan het einde van het schooljaar 1988/89 gingen niet meer dan 52 van de 92 leerlingen van 4 HAVO over naar de vijfde klas. Sommigen gingen naar het middelbaar beroepsonderwijs of naar 4 MAVO, anderen keerden het onderwijs de rug toe zonder diploma. Op een totaal van 917 leerlingen verloor de Hugo de Grootschool er in dat jaar 123, een aantal van 55 aan andere opleidingen en 68 als 'ongediplomeerd schoolverlater'.

Verklaringen waren er te over varierend van 'leerlingen werken niet' tot 'er komen steeds meer probleemleerlingen', maar het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. Aan de uitkomsten van de inventarisatie werd een fiks aantal vergaderingen gewijd, gevolgd door studiedagen waarop groepjes leraren zich bogen over mogelijke oplossingen.

De uitkomst was dat de lestijd omhoog moest. Te veel kostbare minuten gingen verloren aan lesuitval, excursies en inefficient opgebouwde lessen. Dat moest anders, en het had ook gemakkelijk anders gekund als het formatiebudgetsysteem al had bestaan. Dan had rector Ruud Emmerik de lesuren die hij nu krijgt voor onderwijsvoorrangsbeleid, voor onderwijs in eigen taal en cultuur, voor taakuren, enzovoort, kunnen inzetten op een manier die de school goed uitkwam.

Pag.2: Vervolg

    • Gretha Pama