'n Mooie magistraat

Het is heel gewoon een boete af te kopen bij de politie op straat of enige tijd na de bekeuring bij een officier van justitie. Maar dat heet niet voor niets een schikking. De enige die een boete dwingend kan opleggen is de onafhankelijke rechter. Zo luidt les een van de Nederlandse rechtsorde. Tenminste, tot voor kort. Er treedt nu een wet in werking die de rollen omdraait: de officier van justitie beslist over een verkeersboete. Wie het daarmee niet eens is moet zelf maar naar de rechter lopen maar alvast wel eerst het bedrag van de boete deponeren.

Een van de argumenten om deze administratieve noodsprong te rechtvaardigen is dat een officier van justitie een 'magistraat' is, lid van de rechterlijke macht. Die kan men toch wel wat toevertrouwen. Dat blijkt: de Utrechtse officier Van Capellen stelt voor om (verkeers)boetes voortaan meteen automatisch af te schrijven van de girorekeningen van kentekenhouders.

Zou deze ridder van het volautomatische recht de jongste acountantsrekening van zijn eigen departement van justitie wel hebben gezien? Daarin staat met zoveel woorden dat de geautomatiseerde afhandelingssystemen voor bekeuringen, TOBIAS en (BI)BAS, onvoldoende betrouwbaar zijn; hetzelfde geldt overigens voor COMPAS, de geautomatiseerde administratie van de parketten.

Geautomatiseerd afschrijven wordt een puinhoop in het kwadraat. Nog afgezien van het elementaire recht van iedere burger op verweer. 'n Mooie magistraat.

F. K.

    • in de Marge