Londen bestookt optiebeurs Amsterdam met Euro-index

ROTTERDAM, 10 okt. De beurs van Londen heeft een nieuwe Europese aandelen-index geintroduceerd die rechtstreeks concurreert met de Euro Top-100 index die de optiebeurs in Amsterdam sinds juni van dit berekent.

De Amsterdamse optiebeurs is juist met allerlei Europese beurzen in onderhandeling over verhandeling van op die index gebaseerde produkten, als futures (termijncontracten) en opties.

Een aandelenindex is een gewogen combinatie van de koersen van onderliggende aandelen. Zowel de Londense als de Amsterdamse index wordt continu berekend. Er zijn drie belangrijke verschillen tussen de twee. In de Londense index zijn geen Britse aandelen opgenomen terwijl in de Amsterdamse index de honderd meest verhandelde fondsen uit alle EG-lidstaten zitten (waarbij 22 van de 100 fondsen uit het Verenigd Koninkrijk komen). De Britse index wordt uitgedrukt in Duitse marken, die van Amsterdam in ecu's. De Britse index is gebaseerd op de koersen van Europese aandelen zoals die tot stand komen in Londen (Seaq International), terwijl de Amsterdamse index rekent met de koersen zoals die op de nationale beurzen tot stand komen.

Via op die indexen gebaseerde futures en opties kunnen grote beleggers tegelijkertijd alle belangrijke aandelen kopen of verkopen en zich, door er enerzijds in te handelen en anderzijds de onderliggende aandelen te kopen of verkopen, indekken tegen koersbewegingen. Ingewijden vermoeden dat de Londense beurs via het instellen van een eigen index hoopt dat beleggers die zich willen indekken dat dan ook op de Londense beurs zullen doen, zodat de omzet in buitenlandse aandelen daar stijgt.

In de praktijk zullen van de index afgeleide produkten als futures en opties pas aftrek vinden als het verloop van de index over een langere periode bekend is en beleggers kunnen zien of de index het verloop van de verschillende beurzen nauwgezet volgt. Als graadmeter daarvoor wordt de Morgan Stanley Europe Index gehanteerd waarin de verschillende Europese beurzen ieder een apart gewicht hebben. Volgens de optiebeurs vertoont de Euro Top-100 index tot dusverre een perfecte overeenkomst met de Morgan Stanley Europe Index (=1) en is de aanvankelijke vrees dat de index door het grote aantal onderliggende waarde nauwelijks zou fluctueren ongegrond gebleken.