Jungle Azie verdwijnt zeer snel

BANGKOK, 10 okt. De tropische regenwouden van Azie slinken meer dan twee keer zo snel als tot nu toe werd aangenomen. De Sociaal-Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Azie en de Stille Oceaan (ESCAP) constateert dit in een rapport dat gisteren is gepubliceerd. Eerdere schattingen van twee miljoen hectare bos dat per jaar verdwijnt zijn bijgesteld naar bijna vijf miljoen. De ESCAP spreekt van een zeer verontrustende ontwikkeling. 600 dier- en 5.000 plantensoorten lopen het gevaar uit te sterven.

De ASEAN, de zes leden tellende Associatie van Zuidoost-Aziatische landen, heeft de Europese Gemeenschap gisteren gevraagd steun te verlenen bij de bescherming van de Aziatische regenwouden. De Indonesische minister voor bosbouw, Hasjrul Harahap, bevestigde in Brussel de ernstige situatie waarin de oerwouden zich bevinden. Harahap zei dat de ASEAN-landen, die gezamenlijk de grootste hoeveelheid timmerhout ter wereld produceren, ernaar streven een 'verantwoorde' bosbouw op te zetten, maar dat daarbij de steun van de EG hard nodig is. In een gezamenlijke verklaring na afloop van het bezoek van Harahap zeggen EG en ASEAN dat het behoud van de regenwouden uit 'milieu-, sociaal en economisch oogpunt' van groot belang is. (Reuter)