Heilloze koppeling

PRESIDENT BUSH probeert het onmogelijke. Hij wil de kwestie-Koeweit en de kwestie-Israel gescheiden houden. In een reactie op het bloedbad op de Tempelberg zei de president niet te geloven dat Saddam Hussein er in zal slagen de twee zaken met elkaar te verbinden. 'Ik zal zeker doen wat ik kan om er voor te zorgen dat hij geen succes heeft', verklaarde Bush. Pas als Irak zich uit Koeweit heeft teruggetrokken zullen er volgens hem mogelijkheden ontstaan voor een regeling van het Israelisch-Arabische geschil.

De Amerikanen kunnen hun verbazing over de onbeholpen manier waarop Israel in de Palestijnse val is gelopen niet verbergen. Zij blijken bereid in de Veiligheidsraad mee te werken aan een veroordeling van het bloedige optreden van de Israelische politie in Jeruzalem. Een nieuw hoofdstuk in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Israel wordt opengeslagen. Met de Amerikaanse aanwezigheid in Saoedi-Arabie staat er voor de president te veel op het spel om zich door de Israeliers voor de voeten te laten lopen.

ONVERMIJDELIJK is er nu toch een verband. Amerika's kregeligheid over Israel heeft rechtstreeks te maken met de Amerikaanse angst dat het eenheidsfront in de Saoedische woestijn zal scheuren onder Saddam Husseins gehamer op Israels zogenaamde verantwoordelijkheid voor alles wat er mis is in het Midden-Oosten. Juist om die eenheid te schragen had Bush zelf in zijn rede voor de Verenigde Naties alvast een verband tussen het een en het ander aangegeven, zij het dat van gelijktijdigheid geen sprake mocht zijn. Maar met de gebeurtenissen op de Tempelberg is die chronologie verstoord. Dat valt met woorden niet meer ongedaan te maken, een heilloze ontwikkeling.