Grote wegsleepactie in centrum Amsterdam

AMSTERDAM, 10 okt. Een auto wegslepen maakt meer indruk bij het publiek dan het uitdelen van parkeerbonnen. Dat is de gedachte achter een grootscheepse wegsleepactie die de Amsterdamse dienst Parkeerbeheer van 15 tot en met 27 oktober in de binnenstad houdt. Bij wijze van proef gaan ongeveer zestig werknemers van Parkeerbeheer alle auto's wegslepen die op zebrapaden, fietspaden en trottoirs zijn geparkeerd. Ook dubbelparkeerders lopen de kans hun auto terug te vinden op het wegsleepterrein van Parkeerbeheer. De Amsterdamse persofficier van justitie, mr. L. A. J. M. de Wit, noemt het wegslepen van auto's in Amsterdam een 'aantrekkelijk middel' om het parkeerprobleem aan te pakken. 'Het is effectief omdat het zichtbaar is voor het publiek. Er gaat een preventieve werking van uit', zegt De Wit. Bovendien kost het wegslepen van auto's Justitie geen extra werk omdat de justitiele afwikkeling direct wordt geregeld als de foutparkeerder de auto komt ophalen bij Parkeerbeheer. Voor een bedrag van gemiddeld 240 gulden krijgt de automobilist zijn vervoermiddel terug. Bij andere verkeersovertredingen, zoals te hard rijden, komen justitie en politie vaak in de problemen bij de afwikkeling van het proces verbaal als de overtreder niet direct betaalt. Naast de gemeentelijke dienst Parkeerbeheer (met tien kraanwagens) worden vanaf volgende week tijdelijk drie wagens van een particulier bedrijf ingeschakeld. Directeur J. van den Hazel van Parkeerbeheer verwacht dat met name de eerste dagen van de actie meer auto's worden weggesleept. Nu zijn dat er gemiddeld zeshonderd per week. Volgens Van den Hazel zal de actie geen schokeffect teweeg brengen onder het publiek. 'Ik denk dat de actie nog een weekje nawerkt, maar daarna zullen we vrij snel terugkeren naar de oude situatie. We doen dit vooral om te kijken of het praktisch en financieel uitvoerbaar is alle auto's die in de weg staan, weg te slepen.'