Fiscale aftrek lijfrenten wordt minder

DEN HAAG, 10 okt. Staatssecretaris Van Amelsfoort (financien) wil de fiscale aftrekbaarheid van lijfrenten verder beperken. Hij is afgestapt van het idee dat lijfrenten onbeperkt aftrekbaar moeten zijn voor de inkomstenbelasting.

Dit heeft de staatssecretaris gisteren laten weten in informeel overleg met de financiele specialisten van de coalitiepartijen CDA en PvdA. Beide partijen hebben er bezwaar tegen dat het geldende maximum van 17.000 gulden voor de fiscale aftrekbaarheid van lijfrenten volgend jaar zou vervallen bij invoering van een nieuw fiscaal regime voor verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen (Brede Herwaardering). Dat zou belastingplichtigen de mogelijkheid bieden hun belastbaar inkomen tot nihil terug te brengen door het afsluiten van lijfrenten.

De Kamerleden Vermeend (PvdA) en Vreugdenhil (CDA) hebben onlangs voorgesteld de fiscale aftrek van lijfrentepremies te binden aan een maximum van 6.000 gulden. Tijdens overleg met de staatssecretaris is beide fractiespecialisten gisteren gebleken dat Financien vindt dat hun voorstel te ver gaat. Maar de staatssecretaris zou het maximum wel willen koppelen aan een vast bedrag dat aanmerkelijk lager ligt dan 17.000 gulden. De staatssecretaris legt zijn plan deze week voor aan het kabinet.

Het voorstel van Vermeend en Vreugdenhil stuitte op forse kritiek van de verzekeringsmaatschappijen. De verzekeraars hebben alternatieve voorstellen gedaan, waarbij maxima zijn genoemd van 20.000 of 25.000 gulden. Een bedrag van 6.000 gulden is volgens de levensverzekeraars veel te laag om een adequate voorziening voor de oude dag op te bouwen. Daarvoor zou minimaal het dubbele nodig zijn.